رویداد ها

ديدار از ديار مولانا!

15894410_10154322800756317_5905586039711952315_n

هئيت متشكل از رييس عمومي تصدي مواد و گاز مايع و رييس اداره خط اهن افغانستان محترم يما شمس و عده يي از كارمندان ارشد و فني هردو اداره جهت حل معضل تخليه و بارگيري واگون هاي نفت و گاز در بندر اقينه با هئيت محترم از كشور دوست تركمنستان به رياست معاون رييس جمهور آنكشور، مسولين خطوط آهن، ترانسپورت و مسولين لوژستيك خطوط آهن آنكشور در مورد تسريع خدمات تخليه واگون هاي نفت و گاز در بندر آقينه بحث و تبادل نظر نمودند.
تاكيد برآنشد كه جانب افغانستان بايد اين بخش از خدمات خويش را افزايش داده تا روند صادرات نفت و گاز به افغانستان كه اخيرا با افتتاح خطوط آهن در اقينه افزايش قابل ملاحظه يافته است تسريع گردد.

رئيس عمومي تصدي نفت و گاز افغانستان تعهد نمود تا شفت هاي كاري كارمندان تصدي را استثنا افزايش داده، خدمات ٢٤ ساعته را در بندر آقينه براي يك مدت روي دست گرفته و در كوتاه ترين مدت دستگاه هاي سيار تخليه نفت را در ساحه روي كار خواهد كرد.

ضمنا، جانب تركمنستان تعهد سپرد كه جهت آرايه خدمات بهتر برنامه آموزش هاي تخنيكي را براي كارمندان فني تصدي در بندر آقينه داير نمايند.

همچنان با استنفاده از فرصت هئيت اعزامي از تأسيسات تحت كار و تكميل شده مواد نفتي ديدن نمودند، راه هاي حل ساخت سرك و تمديد خط آهن فرعي به تأسيسات تصدي مواد نفتي را مورد بررسي و تأييد قرار دادند و تعمير جديد تصدي نفت و گاز را كار ساخت آن قبلا إكمال شده بود افتتاح و مورد بهره برداري قرار دادند.

15894410_10154322800756317_5905586039711952315_n15871824_10154322800696317_4883602239386666125_n 15940904_10154322827671317_60799207324880499_n 15941284_10154322827491317_8175452666385090014_n 15965326_10154322800766317_8952054956041300276_n

ابراز نظر نمایید