اخبار

محترم داکتر ولید تمیم رئیس عمومی مواد نفتی و گازمایع با محترم اومتری بیتمون، سفیر کبیر جمهوری قزاقستان ملاقات نمود

14468593_652778901561892_8858607067096336614_o
نویسنده: Atal Wardak

محترم داکتر ولید تمیم رئیس عمومی مواد نفتی و گازمایع افغانستان امروز یکشنبه مورخ 4/7/1395 با محترم اومتری بیتمون، سفیر کبیر جمهوری قزاقستان در دفتر کارشان ملاقات بعمل آوردند و پیرامون موضوعات شامل هشتمین اجلاس کمسیون همکاری های بین الحکومتی اقتصادی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت جمهوری قزاقستان که قرار است در آینده نزدیک در شهر کابل تدویر یابد صحبت همه جانبه بعمل اوردند، بخصوص همکاری کشور قزاقستان درمورد صدور گازمایع به افغانستان در فصل زمستان توجه خاص سفیر انکشور را جلب و در مقابل سفیر کشور متذکره وعده داد در زمینه تامین مواد سوختی بالااخص گازمایع موضوعرا با مقامات مربوط آنکشور قبلا ً شریک میسازد که در اجندای کمیسیون شامل گردد کشور مذکور تسهیلات لازم را در عرصه های مختلف و تامین مواد مذکور فراهم خواهد ساخت..

14468593_652778901561892_8858607067096336614_o

About the author

Atal Wardak

ابراز نظر نمایید