تصدی مواد نفتی با تورم تشکیلات روبه‌ رو است

The first 3 days Seminar in Fuel and Liquid Gas Enterprise Afghanistan FLGE

رییس تصدی مواد نفتی می‌گوید که تصدی مواد نفتی با تورم تشکیلات روبه‌ رو است و برای حل این مشکل و بهبود خدمات، قرار است این تصدی تغییر شخصیت حقوقی داده شود.
ولید تمیم، رییس تصدی مواد نفتی می‌گوید که این تصدی اکنون ۱۷۶۷ کارمند دارد که ۵۶ فیصد آن را کارمندان اجیر تشکیل می‌دهد.
ولید تمیم می‌گوید: «ما خانم‌هایی را داریم که در بخش‌ های کوپی‌کشی، تخنیک و میخانیک نام‌شان است، ولی آنان در کارهای اداری مصروف‌ اند و درکل، چون یک اداره ‌یی با تشکیلات کهنه و سیستم اداری و مالی کهنه است، بنابراین، موجودیت کارمندان خیالی هم دیده می‌شود.»
رییس تصدی مواد نفتی و گاز مایع می‌گوید که مشکلات در تشکیل اداری پیشین تصدی مواد نفتی درد سرساز بوده‌ است و تلاش می‌ شود که با ایجاد اصلاحات لازم شخصیت حقوقی این تصدی را به یک تصدی مدرن و یا شرکت مواد نفتی تغییر دهد.
از سویی هم، مسؤولان وزارت مالیه می ‌گویند که برای شفافیت درآمد‌های این تصدی، نیاز است که در تصدی مواد نفتی اصلاحات لازم آورده شود.
اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه، می‌ گوید: «پلان برای شان مشخص شده‌ است و در این پلان گفته شده‌ است که وضعیت این تصدی را بهبود ببخشند وچه ‌گونه‌ گی در قسمت گزارش شخصیت حقوقی آن و ابعاد اقتصادی آن مطالعه شود.»
رییس تصدی مواد نفتی تأکید می ‌ورزد که با درنظرداشت مرموزبودن شماری از پیمان‌های تانک‌های تیل دولتی، که به کرایه داده شده‌اند، تلاش می‌ شود که این پیمان‌ ها نیز به گونۀ جدی بررسی شوند.

The first 3 days Seminar in Fuel and Liquid Gas Enterprise Afghanistan FLGE

ابراز نظر نمایید