مشرانو جرگه، رئیس عامل تصدی مواد نفتی و گاز مایع را تقدیر نمود!

13501941_614270132079436_8077664449704587854_n

محترم داکتر ولید تمیم رئیس عمومی مواد نفتی وگاز مایع افغانستان به پاس خدمات بهترشان امروز بتاریخ ۲ سرطان ۱۳۹۵ از سوی کمیسیون اقتصاد ملی و مالی و بودجۀ مشرانو جرگه تقدیر گردید، رئیس کمیسیون اقتصادی مشرانو جرگه محترم صالح محمد مشهور به معلم لالا گل، محترم سراج الدین سفری عضوُ کمیسیون اقتصادی و محترم عبدالباری رحمان معین امور صنایع و انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت از رویکرد های شفاف و فعالیت مثبت که تحت ریاست محترم تمیم دراین اداره صورت پذيرفته قدردانی نموده و این حرکت را یک گام ارزنده بسوی ترقی، آبادانی و اعتماد به نسل جوان کشور تلقی نمودند.

13501941_614270132079436_8077664449704587854_n

 

ابراز نظر نمایید