نتيجه اولين مطالعه تحقيقي عناصر سرب وسلفر در تيل از طريق كنفرانس مطبوعاتي با مردم شريك گرديد!

13932747_628084934031289_3396032995387467448_n

اين تحقيق علمي كه به اساس دريافت هاي لابراتواري صورت گرفته است، نگراني از موجوديت سرب وسلفر را در تيل هاي بازار كاملاً رفع مي نمايد .
اين تحقيق حاصل كار مشترك اداره ملي ستندرد و رياست عمومي مواد نفتي ميباشد.
محترم مجيب الرحمن خطير معاون تخنيكي اداره ملي ستندرد معلومات واسناد مكمل را براي خبرنگاران تشريح نمود.
محترم داکتر وليد تميم رييس عمومي مواد نفتي وگاز مايع در اين كنفرانس سخنراني نموده، از تلاش هاي متخصصين هردو اداره تشكري نموده بالاي ادامه كارهاي مشترك بيشتر تاكيد نمود .
محترم داكتر فايق در قسمت تيل A80 گفت كه به اساس فيصله قبلي كابينه ميعاد سه ماهه تيل A80 به تاريخ ٢٢ اسد ختم ميگردد و بعد از اين تاريخ، اگر فيصله تازه كابينه صادر نگردد، اداره ملي ستندرد به قيد زماني عمل نموده ومكلف به تطبيق فيصله كابينه بوده و از ورود آن جلوگيري مينمايد .
در این تحقیق، ۲۴۱ نمونه تیل که ۱۲۰ نمونه از تیل پترول و ۱۲۱ نمونه از تیل دیزل را از ولایات کابل، هرات، نیمروز، بلخ، فاریاب، قندوز، ننگرهار و قندهار از بخش‌های مختلف تانک تیل، ذخیره های تیل، دکان‌های تیل فروشی و تیل های وارداتی بررسی کرده است.
احمد جاهد جوهری مدیر لابراتوار اداره عمومی مواد نفتی که از سوی این اداره در بررسی تحقیقاتی سهم کامل داشت گفت: در نتیجه این تحقیق ثابت شد که میزان سلفر در دیزل وارداتی افغانستان به حد ستندرد است اما میزان سرب در پطرول وارداتی این کشور تنها در ۶.۶ درصد به میزان بسیار کم، بالاتر از حد ستندرد است.

نا گفته نماند که این بررسی از ماه حمل تا سرطان سال جاری به ابتکار محترم داکتر ولید رئیس عمومی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان مشترکاً به اداره نورم و ستندرد ملی انجام شده.

13932747_628084934031289_3396032995387467448_n

 

ابراز نظر نمایید